RRETH NESH

International Insurance Group (IIG) është një agjenci e pavarur e sigurimeve që siguron mbrojtje cilësore për individët, familjet dhe bizneset në të gjithë vendin. Sigurimi i shërbimit të klientit superior dhe tarifave të ulëta së bashku me aftësinë tonë për të kuptuar nevojat e klientit tonë drejton suksesin e agjencisë sonë.

Visioni I International Insurance Group

Të bëhemi një udhëheqës te njohur në arenën e sigurimeve dhe shërbimeve financiare, duke siguruar shërbimet tona brenda komuniteteve të imigruara të Shteteve të Bashkuara.

Misioni I I International Insurance Group

Kapercimi I pengesave gjuhesore dhe kulturore te emigranteve duke krijuar nje klime te pershtatshme ku individeve te kombesive te ndryshme u ofrohet niveli me i larte i sigurimeve dhe shërbimeve financiare në gjuhën e tyre përkatëse.

Qëllimi ynë i vazhdueshëm është të fitojmë reputacionin dhe besimin e klientelës sonë, duke ndërtuar ura midis sejcilës kombësi, një klient në një kohë. Rritja do të nxitet nga klientë qe shërbyer mirë, të cilët nga ana e tyre do të bëhen avokatët tanë më të mëdhenj brenda komuniteteve të tyre përkatëse.

Gjithashtu ofrojme sherbime ne qytete dhe zona si: Cuyahoga Heights, Garfield Heights, Newburgh Heights, Shaker Heights. Kontaktoni me ne nese keni ndonje pyetje.

IIG 10 Years

We love working together